Kavels Hofwegen

Van droom naar woning

Tussen de Zegwaartseweg en de Hekendorpstraat, in de veelzijdige wijk Oosterheem, liggen negen kavels voor kopers die een eigen vrijstaande woning willen bouwen en hun droomhuis willen realiseren. De kavels variëren in oppervlakte van 430 tot 840 m2. Wat de kavels zo uniek maakt is hun ligging aan de rand van Zoetermeer. Aan de ene kant ligt de bruisende stad, met alle gezelligheid en voorzieningen, aan uw voeten. Aan de andere kant ligt een prachtig recreatie en natuurgebied.

De digitale inschrijving start op 23 december 2022. Als u interesse heeft in één van de kavels dan kunt u zich via deze pagina inschrijven. Geef daarbij aan welke drie kavels uw grootste voorkeur hebben. De inschrijving is gesloten op 1 maart 2023.

Hoe kom ik in aanmerking voor een kavel?

1

Kavels en prijzen

De beschikbare kavels zijn aangegeven op de prijslijst en de digitale tekening. De prijslijst en een digitale tekening zijn te downloaden op deze website.

2

Haalbaarheidscheck

Voor het inschrijven vragen wij u om vooraf een haalbaarheidscheck uit te laten voeren. Neem daarvoor contact op met uw hypotheekadviseur en bespreek uw financiële situatie. Uw adviseur stelt hiervoor een document op.

3

Inschrijven en loting

U kunt uw interesse in een kavel kenbaar maken via het inschrijfformulier dat u aantreft op deze website. Het inschrijfformulier moet u indienen binnen de inschrijvingstermijn, die strikt zal worden gehanteerd. Vervolgens zal door een loting uw volgnummer worden vastgesteld. De notaris zal hiervan een proces verbaal opmaken. Zo heeft iedereen die zich heeft ingeschreven een eerlijke kans. De loting vindt plaats op 2 maart 2023. U ontvangt na de loting uw volgnummer per email van de notaris. Zit u niet bij de eerste 9? Dan komt u automatisch op de reservelijst.

4

Gesprek en kavel kiezen

Na de loting maakt de gemeente een afspraak voor een gesprek met potentiële kopers op basis van de volgnummers. Dit gesprek vindt plaats op het StadhuisForum met twee ambtenaren van de gemeente Zoetermeer. Tijdens het gesprek maakt u een definitieve keuze voor een kavel.

5

Optieverlening op een kavel

De gemeente verleent u tegen betaling van een optievergoeding van € 1.000,-een optie op het door u gekozen kavel. U voldoet de betaling binnen 24 uur na het gesprek middels een bankoverschrijving. Dit bedrag dient u over te maken op IBAN: NL14BNGH0285010158 t.n.v. Gemeente Zoetermeer onder vermelding van het kavelnummer van uw locatie. U heeft dan een optie van negen maanden op de door u gekozen kavel.

6

Digitale tekening

Tegelijk met het schriftelijk verlenen van de optie zendt de gemeente u een digitale tekening van de kavel toe.

7

Negen maanden optie

Binnen negen maanden na optieverlening moet:

  1. Het definitieve ontwerp van de woning zijn goedgekeurd door de Stadsbouwmeester. Dit is een vereiste om de kavel aan te mogen kopen. Er wordt geadviseerd om een vooroverleg met de Stadsbouwmeester aan te vragen om uw plan te bespreken.

  2. Wanneer het definitieve ontwerp van de woning is goedgekeurd dient u schriftelijk of per mail aan de gemeente mee te delen of u definitief tot koop van de kavel wenst over te gaan.

    Wordt aan een van beide vereisten niet voldaan, dan vervalt de optie, komt de optievergoeding toe aan de gemeente en heeft u geen enkele verbintenis meer met de gemeente.

  3. Een omgevingsvergunning zijn aangevraagd.

8

Verlenging van de optie

De optie kan in bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders, één maal worden verlengd met een periode van drie maanden, na betaling van een aanvullende optievergoeding van € 500,-. Dit bedrag dient u over te maken op IBAN: NL14BNGH0285010158 t.n.v. Gemeente Zoetermeer onder vermelding van het kavelnummer van uw locatie.

9

Grondverkoop

  1. Na afloop van de (eventueel verlengde) optietermijn, het goedgekeurde ontwerp door de Stadsbouwmeester en het verlenen van de omgevingsvergunning zal het college van burgemeester en wethouders worden geadviseerd over de grondverkoop. Houd u rekening met een termijn van minimaal twee maanden voordat de notariële akte van levering gepasseerd kan worden.

  2. De betaalde optievergoedingen zullen bij het notarieel transport worden verrekend met de totale koopsom.

  3. De grondprijzen zoals vermeld in de prijslijst zijn vrij op naam. Dit betekent dat de gemeente de kosten van de akte van levering, de kadastrale kosten en de B.T.W. voor haar rekening neemt.

  4. De gemeente heeft JHD notarissen aangewezen voor wat betreft de akte van levering.

10

Contact

Correspondentie kunt u richten aan:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling Stedelijke Ontwikkeling
Postbus 15 2700 AA ZOETERMEER

Inschrijving is gesloten

Alle kavels zijn verkocht.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina Stappenplan